Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Gyakorlati diplomáciai ismeretek (2. rész)

2014.11.23

 

Gyakorlati diplomáciai ismeretek (2. rész)

Dr. Bányász Rezső diplomata életrajzi iratai alapján kigyűjtötte Kozsdi Tamás, 2014. nov.

 

 

A diplomáciában, az államközi érintkezésben mindig a tökéletesre kell törekedni. Ambassador: nagykövet; envoy: követ. A kiküldetés általában négy évre szól, de ezt senki se vegye készpénznek.

Puja Frigyes (későbbi külügyminiszter 1963-68) ill. KB-titkárkodása alatt indult el az a folyamat, amely egy „csúcs-külügyminisztérium” kiépítéséhez vezetett el a „Fehér Házban”. Lassan már minden országnak – ország csoportnak külön referense lett, akiknek mindenről tudniuk kellett, s akik nélkül döntést nem lehetett hozni. (A rangkórság nem ismert határokat. Végtelen szubjektivizmus uralkodott el Budapesten). A Külügyminisztérium sajtófőnökének lenni rangot jelent a világ minden országában. A sajtófőnök személyében felelős azért, hogy országáról a lehető legkedvezőbb kép alakuljon ki külföldön.

A sajtóhoz, az íráshoz értő személy (különösen ha még idegen nyelveken is beszél) sok hasznot hajthat egy delegációban. Megfogalmazhatja a hivatalos közleményeket, éjszaka gyorsan megírhat egy nem tervezett alkalomra szóló beszédet, előkészíthet sajtónyilatkozatot a küldöttség vezetője számára, vagy nyilatkozik az ő nevében.

Az államok egymás közötti érintkezéseiben, s az ezt hivatásszerűen, nap mint nap szolgáló diplomáciában minden aktusnak évszázadok óta kialakult, kifinomodott, lecsiszolódott formája van. A diplomáciai rendezvények, összejövetelek, találkozók, fogadások, koktélok, villásreggelik, munkaebédek vagy díszvacsorák minden részletét is írott vagy íratlan szabályok tömkelege veszi körül. A diplomáciai rendezvényekben nem az evés vagy ivás a lényeges, hanem a találkozás, az összejövetel lehetősége. A diplomaták jelentős része meghatározott céllal megy el valamilyen diplomáciai rendezvényre. Jelentős dolog, gyakran a levegőben lappangó feszültségek levezetésére szolgál a feleségek (újabban már: barátok, barátnők, élettársak) részvétele a diplomáciai vacsorán.

Ha egy diplomata azt válaszolja valamire, hogy „igen” – ez azt jelenti, hogy „talán”. Ha azt válaszolja, hogy „talán”, ez azt jelenti, hogy „nem”. S ha úgy válaszol, hogy „nem” – akkor nem igazán diplomata. De ha egy hölgy azt a választ adja, hogy „nem” – az gyakran azt jelenti, hogy „talán”. Ha azt válaszolja, hogy „talán” – az már „igent” jelent. S ha habozás nélkül „igen”-nel válaszol – akkor talán nem is olyan jó hírű hölgy…

A tradíciók felszámolása minden területen csak károkat okozott, elidegenedéshez, a lakosság lelkének elvesztéséhez, nemzeti mértékű cinizmushoz vezetett.

Ha nem lettek volna a törökök százötven évig Magyarországon, akkor mi most a Duna-Tisza partján valószínűleg mind németül beszélnénk.

Valamennyien, mindig a térképnek azt a pontját tekintjük a középpontnak, ahol a mi hazánk van, ahol mi élünk.

Kádár János nem nagyon szerette a sajtónyilvánosságot, évente legfeljebb egy interjút adott a „New York Times” vagy más világlap szerkesztőjének.

Jelentősebb közfunkciót nem lenne szabad olyan emberekre bízni, akiknek nem fejlett a humorérzéke.

 

Az Egyesült Nemzetek Szervezetét a 2. világháborúban győztes hatalmak hozták létre mindenekelőtt abból a célból, hogy a fasizmus soha többé vissza ne térhessen. Olyan globális biztonsági rendszer létrehozását, amely lehetetlenné teszi, hogy bármely ország vagy országcsoport uralma alá hajthassa a világot. (Azonban) a béke biztosítása, a nemzeteknek a békés egymás mellett élés szellemében való nevelésére hivatott ENSZ padsoraiban hangzott el, jó két évtizeden át a legtöbb háborús uszítás.

Az ENSZ-be való felvétel az USA és a Szovjetunió ill. a Biztonsági Tanács tagállamainak egymásközti, napi alkudozásain múlt. Minden nagyhatalom csak a saját lekötelezettjeinek felvételét támogatta.

Az ENSZ közgyűlésen három, illetve négy féle módon tudja egy delegáció véleményét kifejezni. A delegáció mindenkori vezetője (a miniszter, az államtitkár, a miniszterhelyettes, az ENSZ Misszió vezetője vagy helyettese) megnyomhatja az „igen” gombot, s ez esetben az elnöki emelvény feletti nagy táblán a „Magyarország” felirat mellett kigyullad egy zöld lámpa; ha „nem”-mel szavaz, a piros lámpa gyullad ki, míg ha „tartózkodik”, egy sárga lámpa fénye jelenik meg. De ha a delegáció vezetője úgy ítéli meg, hogy a szavazásban egyáltalán nem vagyunk érdekeltek, s felesleges ellenségeket kreálunk magunknak, megteheti, hogy a szavazás idejére kimegy a teremből, kilép a padsorból – vagyis „nem vesz részt a szavazásban” (non participating). A szavazást nem lehet könnyedén venni, különösen ha valamelyik határozati javaslat szerzője – vagyis a határozat érvényre juttatásában érdekelt ország – „jegyzőkönyvbe foglalt” (recorded) és „névszerinti” (roll-call) szavazást kér. A roll-call-nál – ez is az időigényes demokratikus procedúrák egyike – előbb kihúzzák annak az országnak a nevét, ahol a szavazás kezdődik, s ez bármelyik betűje lehet az angol ábécének.

Az ENSZ-ben dolgozó diplomaták egy igen jelentős része hivatásszerűen hírszerzéssel foglalkozik. A nagy országoknál az állandó ENSZ-missziók személyzetének legalább a fele volt hivatásos hírszerző. James Bond, őfelsége 007-es ügynöke, a szovjetek nagyon is valóságos Abel ezredese, aki hosszú ideig Amerikában dolgozott. Nyílt forrásokból, beszélgetésekből származó, vagyis „legális hírszerzés” minden diplomata munkájának fontos részét képezi. A diplomatának maximális tájékozottságra kell törekednie az adott területen. S amit olvasmányaiból nem tudhat meg, megtudhatja, ha kellően tájékozott emberekkel érintkezik. S az általa észlelt – hallott dolgokról köteles számjeltáviratokban tájékoztatni minisztériumát is. Számos külügyminisztériumban külön „Intelligence Department” foglalkozik ezeknek a jelentéseknek a feldolgozásával és a kormány, a politika-csinálók rendelkezésére bocsátásával. 

Az állandó ENSZ Missziók vezetői levitézlett külügyminiszterek vagy államtitkárok voltak. A klasszikus tételt, miszerint nagykövet általában kétfajta emberből lesz: az egyik biztosan jól el tudja látni a reá bízott munkát, a másik pedig jobb, ha az országon kívül van … Néha viszont az ENSZ-ben viselt tisztség kitűnő ajánlólevélnek minősül és politikai ugródeszka is lehet. (pl. George Bush 1972-73 állandó amerikai főképviselő az ENSZ-ben, 73-ban a Republikánusok Orsz. Biz. elnöke, 74-ben az USA pekingi összekötő irodájának első vezetője)

Kissinger volt századunk legtehetségesebb amerikai nemzetbiztonsági főtanácsadója illetve külügyminisztere. Kissinger már az ötvenes évek végétől észrevett olyan dolgokat, amiket mások csak sokkal később és éppen ezért óriási áldozatok árán tanultak meg, mind az USA-ban, mind a Szovjetunióban. Először tudományosan bebizonyította, hogy még az Egyesült Államok katonai ereje mellett is lehetetlen fenntartani egy húszezer mérföldes előretolt állást a világban. Másik alapvető felismerése az ún. ötpólusú világ elmélete volt. Az USA és a SzU. mellett Kína, Japán valamint az egyre szorosabban tömörülő Európai Közösség (a Közös Piac) alkotják a képzeletbeli ötszögnek az alappontjait.